emalista.fi

Hapantako?

Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Sananl. 1:23

Hapantako?

ViestiKirjoittaja pertsa2010 » 02.08.2015 15:49

Kirjoittaja Peter de Silva
Kääntänyt pertsa2010

Kuva

HAPPAMATON VAI HAPAN
Israelille on VT:ssa annettu 7 vuotuista juhlaa ja ne on asetettu olemaan ikuisesti.
Mutta huomioimmeko niitä??? :!: ...
Niiden todellinen merkitys on pitkään pysynyt salattuna ja on sanottu että ne kuvailevat Jumalan lunastussunnitelmaa....
Nämä juhlat on eroteltu kevät ja syysjuhliksi...Neljä niistä,kevätjuhlat ,nimeltään : pääsiäisateria,
ensimmäiset hedelmät,happamattoman leivän ja helluntai olivat ne jotka Jeesus täytti.
Syysjuhlat ovat vielä käymässä toteen.
=============================================================================
Ensimmäinen juhla pääsiäinen(Pesach) kuvailee Kristuksen (Jeesus Jumalan karitsa uhrattiin)
kuolemaa maksuna ihmisten synneistä.
Vanhassa liitossa israelilaiset egyptissä pelastuivat koska sivelivät karitsan verta oviensa pihtipieliin.
Pääsiäinen oli päivä jolloin uhrilammas teurastettiin ja sitä kuvaa päivä jolloin Jeesus
kuoli syntiemme sovitukseksi,ja VT:ssa Jumala määräsi meidät viettämään sitä 14. päivä Nisan kuuta raamatullisen kalenterin mukaan.

Jeesus ei kuollut sunnuntaina....sitä on kuitenkin Rooma / Vatikaani nimittänyt Herran pääsiäiseksi nimittäen sen pääsiäissunnuntaiksi ; ja he vaativat sitä vietettäväksi "SUNNUNTAINA",
sopusoinnussa Babylonian pakanallisen auringon palvonnan kanssa , jonka oli aloittanut
Nimrodin äiti-vaimo , Semiramis,jonka nimi käännettynä englanniksi on "Easter"...(pääsiäinen)
...EASTER (Pääsiäinen) on tämän pahan Babylonian aikaisen jumalattaren nimi.


Jotenkin , kristityt (protestantit) seuraavat myös Roomaa / Vatikaanin asetusta , ja vieläpä
tänä päivänä viettävät Pääsiäistä , jota he nyt kutsuvat nimellä "Pääsiäis Sunnuntai" ,
sunnuntaina.

=============================================================================
Toinen juhla on seitsenpäiväinen happamattoman leivän juhla.
Se kertoo mitenkä kirkko on hylkäämässä SYNNIN,kuten Israel poistui "Egyptistä" Jeesuksen uhrin
jälkeen.
Vanhassa Liitossa israelilaisten pitää syödä happamatonta leipää seitsemän päivää.
Happamaton leipä on ajateltu "puhtaaksi" kuten juhlatkin tarkoittavat puhdistautumista synnistä.
Paavalin kirjeessä sanotaan :

1.Kor.
5:6 Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan?

1.Kor.
5:8 Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.

5:7 Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.

Jeesus myöskin vertaa "Fariseusten ajatuksia ja tekoja " hapatukseen Matteus 16:6 - 7 & 12 :

Matteus :
16:6 Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta."


He ymmärsivät , että kun Jeesus sanoi HAPATUS hän tarkoitti fariseusten ja saddukeusten
oppia.
Kuten olen ymmärtänyt, pyytämällä meitä viettämään 7-päivän happamattoman leivän juhlaa, Jeesus haluaa meidän syövän hänen ruumiinsa, joka on Hänen Sanansa, joka sulattaa Jumalan sanan, ilman ihmisen opetusta '', joka taasen hapattaa sen. Sanotaan, Ne, jotka Jumala on kutsunut tulevat myös Jumalan opettamiksi. Myös Pyhä Henki on meidän asianajajamme ja opettajamme.
=============================================================================
KOLMAS juhla on ENSIMMÄISTEN HEDELMIEN juhla ,jolloin israelilaiset uhrasivat "temppelissä ensimmäiset hedelmät Jumalalle",täsmälleen KOLME PÄIVÄÄ PÄÄSIÄISEN jälkeen.
Se merkitsee Kristuksen ylösnousemusta jonka oli määrä ensimmäisenä nousta kuolleista.
Jeesus sanoi , kolmen päivän ja kolmen yön jälkeen minä nousen kuolleista.
Hän otti esimerkin myös Joonaasta - ja tapahtui täsmälleen kuten Hän sanoi.
Tänä päivänä katoliset ja kristityt uskovat , että Jeesus kuoli pitkänäperjantaina.
Kun lasket perjantai - illasta sunnuntaiaamuun(jolloin he uskovat Jeesuksen ylösnousemuksen
tapahtuneen) niin saat vain 2 yötä ja 2 päivää.

Se on absoluuttisesti väärin ja myös toinen valhe / eksytys Roomasta / Vatikaanista.
Jeesus nousi kuolleista kolmen yön ja kolmen päivän jälkeen ja juuri tuohon ajankohtaan
Jumala käski israelilaisia sijoittamaan ensimmäisten hedelmien juhlan 17. päivä
Nisan - kuuta.

Mutta Kristus on noussut kuolleista ensimmäisenä hedelmänä poisnukkuneista;
Sillä niinkuin yhden miehen Adamin kautta tuli kuolema , niin myös yhden miehen
Jeesuksen kautta tuli ylösnousemus kuolleista ; kaikki omassa järjestyksessään
Kristus ensimmäisenä hedelmänä ja sitten Hänen tulemuksessaan ne jotka kuuluvat
hänelle(1.Kor.15:20 - 23)

Uudelleen, kun muistelemme että Kristus kuoli pitkäperjantaina, ja hänen ylösnousemuksensa kahden päivän juhlia pääsiäissunnuntaina, emme oikeastaan juhli `` PÄÄSIÄISTÄ '' tai ensimmäiset hedelmät
juhlaa (joka on Herran ylösnousemus). Tämän on muuttanut ovelasti Rooma / Vatikaani, pettää sinut ja minut - ei pidetä juhlia, jotka Jumala asetti. Olkaamme eri mieltä Rooman / Vatikaanin kanssa.


Helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin apostoleihin.
Israelilaiset viettävät sitä ensihedelmien juhlana viikon juhlista.
Tämä juhla on tässä koska Jumala antoi LAIN ja KYMMENEN KÄSKYÄ Israelille.
Sattumoisin tämä päivä tulee 50 päivää(viikon ensimmäinen päivä) pääsiäisen jälkeen.
Tässä myös , Rooma / Vatikaani ei kanna huolta 50. päivästä vaan viettävät sitä Sunnuntaina
sopusoinnussa AURINGON PALVONNAN kanssa.

Tässä myös on ilmeistä ,että Rooma / Vatikaani on muuttanut PYHÄT PÄIVÄT.
Profeetta Daniel on profetoinut että se tulee tapahtumaan....


Daniel :
7:24 ..............Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset.......
7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Tuloksena Rooman / Vatikaanin petoksesta HERRAN PÄÄSIÄINEN , YL ÖSNOUSEMUS ,HAPPAMATTOMAN
LEIVÄN JUHLA ja HELLUNTAI vietetään eri aikoihin kuin Jumala oli säätänyt katolisille ja protestanteille
yhtä lailla.

Miten hyvänsä - kaikki nämä kevään juhlat on Jeesus täyttänyt.
=============================================================================
Seuraava VIIDES JUHLA PASUUNAN SOITON JUHLA(Rosh Hashanah) tulee tapahtumaan tulevaisuudessa.
Elonkorjuun aikana kun PASUUNA soi israelilaisia pyydettiin kokoontumaan temppeliin.
Uudessa Liitossa , se tarkoittaa JEESUKSEN KRISTUKSEN TULEMUSTA KUNINKAITTEN kuninkaana
ja HERROJEN HERRANA ottaakseen maan kuninkuuden ja seurakunta tulee kohtaamaan Herran
ilmassa(Tätä on myös kutsuttu tempaukseksi)
=============================================================================
Kuudes juhla on sovituksen päivä(Yom Kippur) : Israelilaisille se merkitsee syntien sovitusta.
Pukki jonka päälle ihmisten synnit oli asetettu oli ajettu erämaahan.
Samalla lailla SAATANA tullaan karkoittamaan Herran toimesta.
Hän tulee olemaan kahlittuna 1000 vuotta.

Lehtimajanjuhla(Sukkot - feast of Tents) esittää tuhatvuotista valtakuntaa Kristuksen ja Jumalan
lasten hallitessa.
Sana tabernacle - teltta , tarkoittaa Jumala elää kansansa keskellä.
Vanhan testamentin Israelilaiset elivät teltoissa ja Jumala "telttaili" heidän keskellään pilvessä
ja tulessa.

Niin tai näin , melkein kaikki kristilliset kirkot eivät koskaan vietä näitä juhlia koska Rooma / Vatikaani
on pettänyt ne.
Kaikki kunnia juutalaisille jotka ainoana kansana ovat noita juhlia viettäneet.
Kaikki profetiat ja laulut osoittavat että ROSH HASHANAH , JOM KIPPUR , ja SUKKOT(lehtimajanjuhla)
tulevat pian täyttymykseensä , ERITTÄIN PIAN.
Siunattuja ovat ne jotka vaikeuksien keskelläkin pitävät juhlansa ja asetuksensa kuten Herramme
on määrännyt.
=======================================================================
=======================================================================
Tuossa alla on kääntämätön versio :

SEVEN ANNUAL FESTIVALS were given to Old Testament Israel and they were ORDAINED FOREVER. But are we observing them???....Their true meaning had long remained a hidden mystery. It is said they picture God's plan of redemption....These festivals are separated as the Spring and Fall festivals...Four of these, the SPRING FESTIVALS, namely the PASSOVER, the FIRST FRUITS, the UNLEAVENED BREAD and the PENTECOST have been fulfilled by JESUS. The Fall Festivals are yet to be fulfilled.

The FIRST feast PASSOVER (Pesach) pictures the death of Christ (Jesus the Lamb of God was Sacrificed) in payment for the penalty of human sin repented of. In the Old Covenant, ''the Israelites in Egypt were saved by the blood of the lamb on their door posts.'' Passover, was the day the Sacrificial Lamb was killed, and it signifies the day JESUS DIED for our sins. And in the Old Testament , GOD ordered us to celebrate it on 14th Day of Nisan , in the Biblical Calendar.
JESUS did not die on SUNDAY......It is the Rome/ Vatican which called the LORD's PASSOVER, by the name ``Easter Sunday'' ; and they insisted that it should be celebrated on ``SUNDAY'', in keeping with the SUN WORSHIP of the pagan Babylonian religion, which was started by mother-wife of Nimrod, Semiramis, whose name when translated to English is ``Easter'.. EASTER is the name of this EVIL WOMAN GODDESS, dating back to Babylonian time. Some how, the Christians (protestants) also followed the Rome / Vatican decree, and even today celebrate the Passover, which they now call ``Easter Sunday'' on Sunday!..........

The SECOND FEAST is the seven-day FESTIVAL OF UNLEAVENED BREAD . It pictures the Church coming out of SIN, even as Israel came out of Egypt after the sacrifice of Jesus. In the old Covenant, ''Israelites had to eat unleavened bread for seven days. Unleavened bread is considered ''pure''; similarly the feast means '' cleansing of sin''. In the letters of St. Paul it says, ``Know ye not that a LITTLE YEAST (little leaven) leaveneth the whole lump? (1Cor 5:6) ..``Therefore LET US KEEP THE FEAST, not with old leaven, NEITHER WITH LEAVEN of MALICE and WICKEDNESS (SIN) , but with the UNLEAVENED BREAD of SINCERITY and TRUTH.'' (.1Cor.5:8) ..As a result of the LORD's sacrifice on the cross (PASSOVER) , we are like UNLEAVENED BREAD, a new creation. (.1Cor . 5:7) ...
JESUS too compares the ``Human thoughts and teachings of Pharisees'' to LEAVEN in Matt. 16:6-7 & 12 : ``Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. ..Then they understood that when JESUS said LEAVEN, HE MEANT the DOCTRINE of the Pharisees and of the Sadducees.'' As from what I had understood, by asking us to celebrate the the 07-day FEAST of UNLEAVENED BREAD,JESUS wants us to eat his BODY, which is HIS WORD, which is to digest the WORD of GOD, without the ``human teaching'', which leavens it. It is said, ``Those who are called by God will also be Taught by GOD.'' Also the HOLY SPIRIT is our Advocate and TEACHER.

THIRD is the FEAST OF FIRST FRUITS, where the Israelites offered the ''first fruits to God at the Temple'', exactly `THREE DAYS after the PASSOVER. It signifies the ''RESURRECTION of CHRIST'' who was the first to rise from the dead. JESUS said , ``After three days and three nights I will rise from the dead.'' He also took the example of Jonah. And it happened exactly as HE said. Today, the Catholics and the Christians believe that Jesus died on ``Good Friday''. When you count from Friday evening to Sunday Morning (which they believe Jesus' resurrection happened) it adds up to only 02 nights and 02 days! This is ABSOLUTELY INCORRECT and is also another lie/ deception of the Rome/ Vatican. JESUS ROSE from the Dead after three nights and three days, and that is when GOD ordered the Israelites to OBSERVE the FEAST of FIRST FRUITS on the 17th day of Nisan.
``But CHRIST has been RAISED from the DEAD, the FIRST FRUITS of those who have fallen a sleep; For as by one man - Adam came death, so as by one man - JESUS, also the resurrection of the Dead; each in his own order, CHRIST the FIRST FRUITS, and then at HIS Coming, those who belong to Christ.'' (1 Cor. 15 : 20 -23) Again when we commemorate that Christ died on Good Friday, and in two days celebrate his resurrection on Èaster Sunday, we do not actually celebrate ``PASSOVER'' or the FEAST of FIRST FRUITS ( which is the LORD's RESURRECTION). This has been altered craftily by the Rome / Vatican, to deceive you and me into NOT KEEPING the FESTIVALS which GOD ordained. Let us be vary of the Rome / Vatican.

The DAY OF THE PENTECOST was the day the ''HOLY SPIRIT descended upon the Apostles.'' Israelites celebrated it as ''SHAVOUT'' of the Festival of Weeks. It on this this Feast that the LAW and the TEN COMMANDMENTS were given to ISRAEL by GOD. Incidentally, this day comes 50 days (first day after 7 weeks) after Passover Feast. Here too, the Rome / Vatican without any concern for the 50th day, celebrate it on Sunday, in keeping with ``SUN WORSHIP.''

Here too it is evident that Rome / Vatican has CHANGED the HOLY DAYS. PROPHET DANIEL PREDICTED that this will happen......`` And another shall rise after them; and he shall be diverse from the first, ..And he shall speak great words against the most High, and shall wear out the saints of the most High, and THINK to CHANGE the TIMES and the LAWS: and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time.'' ( Daniel 7:25) ....As result of the DECEPTION of the Rome/ Vatican, the LORD's PASSOVER, RESURRECTION, FEAST of UNLEAVENED BREAD and PENTECOST are not and celebrated as GOD ORDAINED them buy catholics and protestants alike.....

HOWEVER, all these 'SPRING FESTIVALS'' have been fulfilled JESUS...
The next, the FIFTH FEAST , which is to happen in the future is the FEAST OF TRUMPETS (Rosh Hashanah). During ''harvesting'' when the ''Trumpet'' sounds, the Israelites were asked to gather at the Temple. In the New Covenant, it means the COMING of the LORD JESUS CHRIST as KING of kings and LORD of Lords to take over the ''earth's throne' and the Church will meet the LORD in the air . ( This is also called THE RAPTURE.

THE SIXTH FEAST is the DAY OF ATONEMENT(Yom Kippur): For the Israelites it meant atonement for sins. A Goat on whom the sins of people were laid, was driven away to the dessert. Similarly SATAN will be BANISHED, and will be PUT AWAY by the LORD. He will be chained for a 1000 years.

THE FEAST OF TABERNACLES (Sukkot - Feast of Tents) pictures the thousand-year reign under the rule of Christ and the born children of God. The word ''TABERNACLE'' means GOD LIVING with HIS PEOPLE. In the Old Testament Israelites lived in tents and God ''Tabernacled'' among them in the form of a ''cloud' and ''fire''.

For some reason or the other, almost all Christian Churches never celebrate these festivals, because they have been deceived by the Rome / Vatican . HATS OFF to the JEWS, they are the only ones who celebrate it. All prophesies and sings indicate that ROSH HASHANAH, YOM KIPPUR, and SUKKOT will soon be FULFILLED VERY SOON. Blessed are those who, even with difficulty, keep His festivals and His statutes, in the way he has ordered!!!....
Avatar
pertsa2010
Ylläpitäjä
 
Viestit: 90
Liittynyt: 24.10.2013 09:05

Paluu Hengellisiä asioita ja kirjoituksia

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron